Partnerstvá

Čo nás spája:

  1. jednota cieľov združenia a jeho členov,
  2. schopnosť reagovať na kybernetické hrozby v rôznorodosti pôsobenia svojich členov,
  3. nezávislosť na mieste, forme, spôsobe, postojoch alebo iné účinky pôsobenia členov, pokiaľ nie sú v rozpore so spoločným cieľom združenia.
  4. transparentnosť financovania, založená na prístupe k informáciám obvyklým podľa medzinárodných štandardov

Členstvo: Združenie vytvárajú zakladajúci a pristupujúci členovia, pozostávajúci zo zástupcov všetkých aktérov z oblasti kybernetickej bezpečnosti:

  • Poskytovatelia technológií a služieb
  • Zástupcovia hospodárskych odvetví a verejného sektora
  • Výskumné inštitúcie
  • Organizácie tretieho sektora
  • Jednotlivci - fyzické osoby

Partnerstvá: Partnerstvo znamená zapojenie inej osoby do pôsobenia združenia s cieľom vzájomne pozitívne pôsobiť na dosiahnutie cieľov aktivít.