Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

Nezisková mimovládna organizácia Cyber STRING, so sídlom Nové záhrady I/11, 821 05 Bratislava spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • emailovú adresu

Meno a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položené otázky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú neziskovou mimovládnou organizáciou Cyber STRING spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a nezisková mimovládna organizácia Cyber STRING, najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Ochrana osobných údajov – príspevok, komentár

Nezisková mimovládna organizácia Cyber STRING, so sídlom Nové záhrady I/11, 821 05 Bratislava spracováva v prípade vášho príspevku v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • emailovú adresu

Meno a emailovú adresu je nutné spracovať v prípade Vášho príspevku, alebo komantára na stránke www.cyberstring.sk. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú neziskovou mimovládnou organizáciou Cyber STRING spracovávané po dobu 5 rok od zadania Vášho príspevku, alebo komentrára, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané neziskovou mimovládnou organizáciou Cyber STRING teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať ďalší poskytovateľia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve, ukončenie účasti vo vernostnom program, vymazanie konta v e-shope
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.