Nárast hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a schopnosť na tieto hrozby reagovať je v neustálej nerovnováhe.

Cyber STRING poskytuje priestor pre komunikáciu odborných postojov, stanovísk, názorov alebo komentárov k aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Vaše reakcie na existujúce príspevky, alebo vlastné pohľady na novodobé hrozby kyberpriestoru budú prínosom pre odbornú komunitu a určite zaujmú aj širšiu verejnosť.
Čo je dobré vedieť.

 

Nárast hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a schopnosť na tieto hrozby reagovať je v neustálej nerovnováhe.

Cyber STRING

Nárast hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a schopnosť na tieto hrozby reagovať je v neustálej nerovnováhe.

Cyber STRING

Nárast hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a schopnosť na tieto hrozby reagovať je v neustálej nerovnováhe.

Cyber STRING

Nárast hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a schopnosť na tieto hrozby reagovať je v neustálej nerovnováhe.

Cyber STRING